Hoogwater
Hoogwater

Hoogwater

Hoogwater in de Waal bij Haaften, Hellouw en Herwijnen.

En Zaltbommel,

gefotografeerd vanaf de dijk bij Tuil, aan de overkant.

(voor het eerst op pad geweest met m’n nieuwe statief 🙂

Verderop, bij Haaften.

Nog verder, bij Herwijnen.

En hier, bij Haaften

Over dit mooie dijkhuisje heb ik vorig jaar geschreven in mijn blogpost over HCB (zie https://geertschuite.nl/a-decisive-moment-in-the-betuwe/)

Het huisje heeft flink geleden onder de afgelopen januaristorm….

In de Hellouwpolder staan twee molens, die vroeger het water uit de polder wegmaalden.

Dit molentje staat pal naast de A15. Ik heb het altijd al van dichtbij willen zien.

Zelfde molen, zoals een fotograaf het 100 jaar geleden gemaakt had kunnen hebben

(maar dan zonder de bovenleiding van de Betuwelijn (links naast de molen))Dode bunzing… tussen die twee molens.

(http://www.zoogdiervereniging.nl/bunzing-mustela-putorius) …. Hoewel er in Nederland geen gegevens zijn over de precieze bunzingstand, lijkt de soort zich redelijk te kunnen handhaven. De grootste bedreiging is het verkeer, dat jaarlijks veel slachtoffers eist, vooral in de periode dat de jongen op zoek gaan naar een eigen leefgebied. (…) Ook zwemmen of lopen ze nogal eens in muskusrattenvallen. Maar ook schaalvergroting en ‘opruimwoede’ vormen een bedreiging omdat er minder schuilplaatsen meer zijn. Natuurlijke vijanden kennen ze niet. 

Het instandhouden van holle bomen, overhoekjes en andere kleinschalige landschapselementen en het laten liggen van takkenhopen en rietbossen zijn goede maatregelen die er voor zorgen dat de bunzing voldoende schuilplaatsen heeft. De bunzing kan overdag worden waargenomen. Ze lijken op nertsen, maar zijn daarvan te onderscheiden doordat nertsen een donkerder vacht hebben zonder doorschemerende lichte ondervacht. Ook ontbreekt bij nertsen het witte masker rond de ogen. Loopsporen zijn soms te vinden in slootkanten, op veldweggetjes, bospaden, strandbanken, oevers en akkerranden. Langs jachtroutes zijn soms prooiresten te vinden. De bunzing leeft graag in de buurt van boerderijen.

 

 

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *